Vyúčtovanie nákladov – kandidatúra na post primátora hlavného mesta Bratislavy

5. decembra 2014
Martin

Tab.1 Prehľad celkových výdavkov*

Predmet Suma
Vonkajšia reklama (bigbordy, billboardy, citylighty) 97 194,85€
Reklama v médiách (printové médiá, TV) 63 752,06€
Propagačné materiály (noviny a ich distribúcia, volebný program) 33 459,23€
Online kampaň 4 999,96€
Stretnutia s občanmi (logistika, organizácia) 6 282,46€
Prieskum verejnej mienky 3 660,00€
Ostatné (fotenie, kamera) 1 284,00€
Prevádzka volebného štábu 3 600,00€
 Spolu:  214 232,56€

 

Tab.2 Výdavky na propagáciu kandidatúry

Výdavky na propagáciu mimo kampane 95 637,77€
Výdavky na propagáciu počas oficiálnej volebnej kampane 118 594,79€
 Spolu:  214 232,56€

* Uvedené sumy sú v €, vrátane DPH

 

IMG_20140921_111838